מיומנויות המאה ה – 21

בחלק זה יהיו הפניות לחומרי לימוד שהעברנו למורים במסגרת הפסגות בנושאים שונים