יוצר הסרטים – Movie Maker

תכנת "יוצר הסרטים" (Movie Maker) החדשה מתאימה לחלונות 7 ו – 8. התכנה מאפשרת עבודה יעילה ופשוטה לעריכת סרטים.

 חלק א'
חלק ב'

חלק ג'

חלק ד'

חלק ה'