למידה מבוססת מקום

כיום בעידן הטאבלטים והטלפונים "החכמים" ניתן ליישם למידה בכל מקום ומכל מקום. בעזרת התכנה של שני זיו ניתן ליצור תחנות לפעילות ברשת האינטרנט עבור כיתה / קבוצה. להלן דוגמא ליצירת תחנה.