VoiceThread

תכנת VoiceThread מאפשרת ליצור מעין "פורום" אינטראקטיבי מאוד מעניין ברשת האינטרנט, האתר המאפשר את היצירה בתכנה אינו חינמי הוא מקנה יצירת עד 4 פעילויות ללא תשלום, במידה ורוכשים רשיון ניתן ליצור הרבה יותר פעילויות. המטרה המרכזית היא בדרך כלל העלאת סוגייה ע"י המורה/התלמיד ושאר המשתתפים מגיבים באופן ויזואלי, אודיאלי, טקסטואלי לסוגייה. להלן דוגמא ליצירה ועבודה עם הכלי.