מודל – Moodle

מערכת מודל הפכה למערכת ניהול הלמידה (LMS) הנפוצה כיום במרבית המוסדות האקדמיים. רוב הסרטונים עוסקים במערכת מודל 1.9 .

שלבי העבודה הבסיסיים במודל (למרצה)

שלב א' 

שלב ב'שלב ג'שלב ד'


העברת קורס משנה קודמת לשנה נוכחית (העתקה/יבוא)